RO | EN

5 iunie 2018: Mereu Eminescu – scriitor Lidia Popiţa Stoicescu, Bucureşti.

29-30 august 2017: Colocvii de teologie patristică şi bizantinologie – prof. univ. dr. Paolo Odorico, directorul Centrului de Studii Bizantine Neo-Elene şi Sud-Est Europene al Şcolii de Înalte Studii în Ştiinţe Sociale din cadrul Universităţii Sorbona – Paris.

12 ianuarie 2016: Perenitatea geniului eminescian – conf. univ. George Lateş, Universitatea „Danubius“, Galaţi, şi poetul Aurel Scarlat.

24 noiembrie 2015: Sărbătoarea Sfântului Andrei în satul tradițional românesc – dr. Angela Paveliuc Olariu, coordonatoare a Departamentului de Promovare a Valorilor şi Tradiţiilor Naţionale din cadrul Arhiepiscopiei Iaşilor.

13 noiembrie 2015: Obiceiuri creştine şi tradiţii populare pregătitoare Sărbătorii Crăciunului – acad. Sabina Cornelia Ispas, director al Institutului de Etnografie şi Folclor „C. Brăiloiu“ al Academiei Române.