RO | EN

Nr. 1, iulie-decembrie 2010:

  • Ştiinţă, credinţă şi cunoaştere în slujba omului lui Dumnezeu. Limite şi lumini într-un dialog constructiv, † Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos
  • Teologie şi ştiinţă. Premise pentru o abordare interdisciplinară, arhim. Daniil Oltean
  • Limitele ştiinţei şi cunoaşterea limitată a universului, prof. dr. Ştefan Dima
  • Crearea cosmosului în ştiinţă şi teologie, conf. dr. Lucia Balint
  • Spaţiu, teritoriu, loc – mecanisme de structurare geografică naturală şi spirituală, prof. dr. Violeta Puşcaşu
  • Sistemul de gândire atribuit lui Hermes Trismegistus, în scrierile Părinţilor Bisericii, lect. dr. Silviu Lupaşcu
  • Societate şi creştinism. Dimensiuni ale esteticii teologice literare în scrierile lui C.S. Lewis, lect. dr. Cătălina Neculai